ใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือ
 เครื่องสุขภัณฑ์
 
รหัสหนังสือ2903
หมวดEnvironment - Sanitaryเครื่องสุขภัณฑ์
ISBN974-686-025-9
ผู้แต่งอ.มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร
ขนาด18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า329
กระดาษปอนด์
ราคา240 บาท
ราคา สมาชิกเทคนิค/EC204 บาท
   
 
  สารบัญ อ่านสรุปเนื้อหา คลิกที่นี่ ]
บทที่ 1 วิวัฒนาการงานท่อสุขภัณฑ์
1.1 งานท่อสุขภัณฑ์
1.2 วิวัฒนาการงานท่อสุขภัณฑ์
1.3 วิวัฒนาการของเครื่องสุขภัณฑ์
1.4 มาตรฐานวัสดุสุขภัณฑ์
1.5 ข้อบังคับระบบท่อสุขภัณฑ์ และการมาตรฐาน
บทที่ 2 ระบบท่อ วัสดุ และจำนวนเครื่องสุขภัณฑ์
2.1 ระบบท่อสุขภัณฑ์
2.2 ประเภทของอาคาร แบ่งตามลักษณะการอยู่อาศัย
2.3 เครื่องสุขภัณฑ์ที่ต้องการ แบ่งตามลักษณะการอยู่อาศัย
2.4 มาตรฐานบังคับ
บทที่ 3 เครื่องสุขภัณฑ์
3.1 เครื่องสุขภัณฑ์
3.2 จุดประสงค์การใช้เครื่องสุขภัณฑ์
3.3 มาตรฐานและคุณภาพของเครื่องสุขภัณฑ์
3.4 ประเภทและชนิดของเครื่องสุขภัณฑ์
3.5 วัสดุเครื่องสุขภัณฑ์
3.6 ขั้นตอนการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์
3.7 สีเครื่องสุขภัณฑ์
3.8 ความหมายของสี
3.9 อิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์
3.10 จิตวิทยาของสี
3.11 การเลือกสีเครื่องสุขภัณฑ์
3.12 การแบ่งเกรดเครื่องสุขภัณฑ์
บทที่ 4 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์
4.1 ลักษณะงานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์
4.2 การวางแปลนห้องน้ำ
4.3 มาตรฐานการติดตั้ง
4.4 ระบบท่อจ่ายน้ำ
4.5 ระบบท่อระบาย
4.6 การอ่านแบบพิมพ์เขียว
4.7 การคิดราคางานติดตั้ง และเครื่องสุขภัณฑ์
4.8 การประมาณราคางานท่อ
4.9 การประมาณราคางานสุขภัณฑ์
4.10 การประมาณราคางานปูกระเบื้อง
บทที่ 5 อ่างล้างหน้า
5.1 ลักษณะของอ่างล้างหน้า
5.2 สัดส่วนการใช้อ่างล้างหน้า
5.3 ประเภทและชนิดของอ่างล้างหน้า
5.4 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
5.5 อุปกรณ์ใช้ร่วมกับอ่างล้างหน้า
5.6 มาตรฐานติดตั้งอ่างล้างหน้า
5.7 การติดตั้งระบบท่อน้ำเข้าอ่างล้างหน้า
5.8 การติดตั้งอ่างล้างหน้า
บทที่ 6 อ่างอาบน้ำ
6.1 ชนิดของอ่างอาบน้ำ
6.2 วัสดุอ่างอาบน้ำ
6.3 แบบอ่างอาบน้ำ
6.4 รูปทรงอ่างอาบน้ำ
6.5 ส่วนประกอบของอ่างอาบน้ำ
6.6 สัดส่วนการใช้อ่างอาบน้ำ
6.7 อุปกรณ์ประกอบอ่างอาบน้ำ
6.8 มาตรฐานการติดตั้ง
6.9 วิธีการติดตั้งอ่างอาบน้ำ
6.10 การติดตั้งอ่างอาบน้ำ
6.11 การติดตั้งอ่างอาบน้ำบนโครงไม้
6.12 วิธีป้องกันการรั่วซึมที่บริเวณขอบอ่างอาบน้ำ
6.13 ระบบท่อจ่ายน้ำเข้าสู่อ่างอาบน้ำ
บทที่ 7 อ่างอาบน้ำฝักบัว
7.1 ชนิดของอ่างอาบน้ำฝักบัว
7.2 ห้องอาบน้ำฝักบัว
7.3 อุปกรณ์ประกอบอ่างอาบน้ำฝักบัว
7.4 มาตรฐานการติดตั้ง
7.5 การติดตั้งอ่างอาบน้ำฝักบัว
7.6 การติดตั้งอ่างอาบน้ำและห้องอาบบนโครงไม้
บทที่ 7 โถส้วม
8.1 โถส้วม
8.2 โถส้วมแบบนั่งยอง
8.3 การทำความสะอาดโถส้วมนั่งยอง
8.4 การติดตั้งโถส้วมนั่งยอง
8.5 โถส้วมชนิดนั่งราบ
8.6 หลักการทำงานของโถส้วมนั่งราบ
8.7 การทำงานและการใช้งานของโถส้วม
8.8 ลักษณะและการใช้งานของโถส้วม
8.9 อุปกรร์ประกอบกับโถส้วมนั่งราบ
8.10 สัดส่วนการใช้โถส้วมนั่งราบ
8.11 มาตรฐานการติดตั้ง
8.12 การติดตั้งโถส้วม
8.13 การจัดระบบระบายอากาศ
8.14 การติดตั้งโถส้วมแบบฟลัชวาล์ว
8.15 ข้อควรระวังในการติดตั้ง
8.16 การทดสอบการทำงาน
บทที่ 9 โถปัสสาวะ
9.1 โถปัสสาวะ
9.2 อุปกรร์ประกอบโถปัสสาวะ
9.3 โถปัสสาวะหญิง
9.4 อุปกรณ์ประกอบโถปัสสาวะหญิง
9.5 มาตรฐานและการติดตั้งโถปัสสาวะ
9.6 วิธีการติดตั้งโถปัสสาวะชนิดตั้งพื้น
9.7 การติดตั้งโถปัสสาวะตั้งพื้นร่วมกันหลายโถ
9.8 การติดตั้งโถปัสสาวะชนิดมีฐานตั้งพื้น
9.9 การติดตั้งโถปัสสาวะหญิงชนิดฐานตั้งพื้น
9.10 การติดตั้งโถปัสสาวะชนิดแขวนผนัง
บทที่ 10 อ่างน้ำพุสำหรับดื่ม
10.1 ประเภทของอ่างน้ำพุสำหรับดื่ม
10.2 หัวฉีดน้ำพุ
10.3 เครื่องทำน้ำเย็นด้วยไฟฟ้า
10.4 การติดตั้งระบบจ่ายน้ำพุ
10.5 หน่วยทำความเย็นที่ติดในผนัง
10.6 ระบบจ่ายส่วนกลาง
10.7 การต่อท่อระบายน้ำกับอ่างน้ำพุสำหรับดื่ม
บทที่ 11 อ่างล้างชาม
11.1 อ่างล้างชาม
11.2 วัสดุอ่างล้างชาม
11.3 ลักษณะอ่างล้างชาม
11.4 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างชาม
11.5 เครื่องบดเศษอาหาร
11.6 เครื่องล้างชาม
11.7 การติดตั้งอ่างล้างชาม
11.8 การติดตั้งเครื่องล้างชาม
บทที่ 12 อ่างชนิดอื่นๆ
12.1 อ่างซักผ้า
12.2 อ่างอเนกประสงค์
12.3 สโลปซิงค์
12.4 ม๊อบซิงค์
12.5 สคัลเลอรีซิงค์
12.6 แพนทรีซิงค์
12.7 ช่องระบายน้ำบนพื้น
12.8 ลักษณะของช่องระบายน้ำบนพื้น
12.9 การใช้ช่องระบายน้ำบนพื้น
12.10 ก๊อกน้ำ
บทที่ 13 ท่อดักกลิ่น
13.1 ขนาดท่อดักกลิ่น
13.2 ชนิดท่อดักกลิ่น
13.3 การสูญเสียน้ำจากท่อดักกลิ่น
บทที่ 14 การวางแปลนห้องน้ำ
14.1 การวางแปลนห้องน้ำ
14.2 ขนาดห้องน้ำ
14.3 องค์ประกอบเกี่ยวกับห้องน้ำ
14.4 วัฒนธรรมและความเชื่อ
14.5 ข้อพิจารณาในการออกแบบห้องน้ำ
14.6 สัดส่วนการวางเครื่องสุขภัณฑ์
14.7 การออกแบบห้องน้ำ
14.8 เกณฑ์ตัดสิน
บทที่ 15 กระเบื้อง
15.1 กระเบื้อง
15.2 กระเบื้องเซรามิก
15.3 กรรมวิธีการผลิต
15.4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเลือกและพิจารณากระเบื้อง
15.5 การเลือกใช้กระเบื้องให้เหมาะสมกับงาน
15.6 ชนิดของกระเบื้องเซรามิก
15.7 แบบการปูกระเบื้อง
15.8 เครื่องมือที่ใช้ในการปูกระเบื้อง
15.9 การปูกระเบื้องเซรามิก
15.10 วิธีการปูกระเบื้อง
15.11 ปัญหาน้ำเหนียวที่เกิดจากการปูแบบผิดวิธี
15.12 น้ำยาล้างเครื่องสุขภัณฑ์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
 

หนังสือ-คู่มือ ] [ ดัชนีบทความ ] [ Links ] [ สาระน่ารู้ ] [ สัมมนา-แสดงสินค้า ]
สมัครสมาชิก ] [ About Us ] [ Contact Us ] [ Site Map ]
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th