ใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือ
 คู่มือท่ออุตสาหกรรม
 
รหัสหนังสือ2502
หมวดPiping - Pump - Valveคู่มือท่ออุตสาหกรรม
ISBN974-686-028-3
ผู้แต่งอ.มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร
ขนาด18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า407
กระดาษปอนด์
ราคา280 บาท
ราคา สมาชิกเทคนิค/EC238 บาท
   
 
  สารบัญ อ่านสรุปเนื้อหา คลิกที่นี่ ]
บทที่ 1 คณิตศาสตร์
- มุมและการวัดมุม
- ความยาวส่วนโค้ง
- ฟังก์ชั่นของมุม
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ
- วงกลม
- อัตราส่วนตรีโกณมิติที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อ
- การหาระยะเยื้องศูนย์, ระยะท่อแนวนอน, ความยาวท่อทะแยง
- การหามุมด้วยวิธีตรีโกณมิติ
บทที่ 2 การดัดท่อ
- การดัดท่ออย่างง่าย มุมดัดตั้งแต่ 15 องศา ถึง 540 องศา
- ระยะวัดกลับและความยาวดัดโค้ง
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 15 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 22 1/2 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 30 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 45 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 60 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 72 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 90 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 112 1/2 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 120 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 135 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 150 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 180 องศา
- ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 1 ลิปดา ถึง 180 องศา ที่รัศมีใดๆ
- การดัดท่อหลบ
- ดัดหลบมุม 15 องศา
- ดัดหลบมุม 22 1/2 องศา
- ดัดหลบมุม 30 องศา
- ดัดหลบมุม 45 องศา
- ดัดหลบมุม 60 องศา
- ดัดหลบมุม 72 องศา
- ดัดหลบมุม 90 องศา และท่อขนานกันสอง หรือมากกว่าสองท่อ มีระยะขนานห่างเท่ากัน
- ดัดหลบมุม 30 องศา - 60 องศา
- ดัดหลบมุม 60 องศา - 30 องศา
- ดัดหลบต่อเนื่อง
- ดัดหลบคู่
- ดัดหลบคู่มุม 30 องศา และ 45 องศา
- ดัดหลบคู่มุม 45 องศา และ 60 องศา
- มุมดัดหลบคู่มุม 60 องศา และ 60 องศา
- ดัดคร่อมมุม 180 องศา แบบอื่น
- ดัดโค้งมุม 180 องศา แบบอื่น
- ดัดหลบเดี่ยวและดัดโค้ง 1/4 วงกลมมุม 210 องศา
- ดัดคร่อมมุม 240 องศา
- ดัด 3/4 วงกลม (270 องศา) หรือดัดไซฟอน
- ดัดหลบเดี่ยวแบบตัวยู มุม 270 องศา
- ดัดหลบเดี่ยวแบบตัวยู มุม 300 องศา
- ดัดวงกลม มุม 360 องศา
- ดัดวงกลม 90-360 องศา
- ดัดรับการขยายตัวแบบตัวยู มุม 480 องศา
- ดัดรับการขยายตัวแบบตัวยู มุม 540 องศา
- วิธีการดัดท่อ
- ดัดโค้งเปลี่ยนมุม 90 องศา ท่อเดี่ยวมุมดัด 45 องศา สองมุม
- ดัดโค้งเปลี่ยนมุม 90 องศา ท่อเดี่ยว มีมุมดัดโค้ง 30 องศา สามมุม
- การดัดท่อเลี้ยวมุม 90 องศา
- การดัดท่อรอบวงกลม
- การดัดจีบ
บทที่ 3 การต่อประกอบท่อด้วยเกลียว
- เกลียวท่อ
- การวัดระยะความยาวท่อ
- การต่อประกอบท่อหลบ
- การต่อท่อหลบมุม 22 1/2 องศา ท่อขนานกันสองท่อหรือมากกว่า มีระยะห่างเท่ากัน
- การต่อท่อหลบมุม 30 องศา ท่อขนานกันสองท่อหรือมากกว่า มีระยะห่างเท่ากัน
- การต่อท่อหลบมุม 45 องศา ท่อขนานกันสองท่อหรือมากกว่า มีระยะห่างเท่ากัน
- การต่อท่อหลบมุม 60 องศา ท่อขนานกันสองท่อหรือมากกว่า มีระยะห่างเท่ากัน
- หาจุดเริ่มต้นท่อหลบมุม 45 องศา รอบถัง
- การต่อท่อหลบมุม 45 องศา หลีกสิ่งกีดขวางที่เป็นมุมฉาก
- การต่อท่อหลบมุม 45 องศา รอบถังสามท่อ มีระยะห่างขนานเท่ากัน
- การต่อท่อหลบมุม 45 องศา มีระยะห่างขนานเท่ากัน
- การต่อท่อหลบมุม 45 องศา หลีกสิ่งกีดขวางขนานกันสามท่อ
- การต่อท่อหลบมุม 45 องศา มีระยะห่างขนานไม่เท่ากัน
- การต่อท่อหลบมุม 45 องศา รอบถังที่วางอยู่ในมุม
- การต่อท่อหลบแบบพิเศษ
- การต่อท่อหลบโค้ง 90 องศา สองท่อมีระยะห่างขนานเท่ากัน
- การต่อท่อด้วยเกลียวขดเป็นวงกลมรอบด้านในและนอกถัง
- ท่อหลบเยื้อง
บทที่ 4 การเลย์เอาต์ท่อสำหรับเชื่อมประกอบ
- การพันรอบท่อ
- การแบ่งผิวรอบนอกออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน
- มุมเปลี่ยนโค้ง
- การเลย์เอาต์เส้นต่อท่อสองชิ้นประกอบมุมงอ 90 องศา
- การเลย์เอาต์เส้นต่อท่อสองชิ้นประกอบมุมงอ 45 องศา
- การเลย์เอาต์เส้นต่อท่อสี่ชิ้นประกอบมุมงอ 90 องศา
- การหาความยาวตัดท่อสามชิ้นมุมงอ 90 องศา
- การหาความยาวตัดท่อสี่ชิ้นมุมงอ 90 องศา
- การหาความยาวตัดท่อประกอบมุมงออื่น
- การตัดบากท่อสามชิ้นประกอบหลบมุม 90 องศา
- การตัดบากประกอบท่อเป็นวงกลม
- การเลย์เอาต์เส้นตัดบากประกอบท่อขนาดใหญ่ ด้วยวิธีแบ่ง 16 ส่วน
- สามทาง
- สามทางลดขนาด
- สามทางท่อแยกเอียง
- สามทางท่อแยกเอียงลดขนาด
- สามทางวาย (Y)
- ท่อลดขนาด
- ท่อลดขนาดเยื้องศูนย์
- ท่อลดเยื้องศูนย์แบบตัดสองชิ้น
- วิธีการทำฝาปิดปลายท่อ
- การประกอบท่อจากข้องอแบบเชื่อมมุม 90 องศา
- การเลย์เอาต์เหล็กฉากทำแขนรองท่อ
- การเลย์เอาต์รูเจาะใส่สลักเกลียวสำหรับหน้าแปลน
- การเลย์เอาต์ประเก็นวงแหวน
- ขนาดลวดสลักเกลียวยูที่ใช้แขวนท่อ
บทที่ 5 ท่อแข็งและท่ออ่อน
- ท่อแข็งและอ่อนประเภทโลหะ
- มาตรฐานและการเลือกใช้ท่อเหล็กกล้า
- การคำนวณหา Schedule number
- ความหนาผนังท่อ
- การเลือกใช้งานท่ออุตสาหกรรม
- เครื่องหมายแสดงบนแนวท่อ
บทที่ 6 วาล์ว
- หน้าที่ของวาล์ว
- ประเภทของวาล์ว
- การเลือกใช้วาล์ว
- วัสดุวาล์ว
- ส่วนประกอบของก้านวาล์ว
- รายละเอียดเกี่ยวกับวาล์ว
- การต่อวาล์ว
- ชนิดของวาล์ว
บทที่ 7 หน้าแปลน
- ชนิดของหน้าแปลน
- ชนิดของผิวหน้าแปลน
- ปะเก็น
- วิธีการขันแน่นสลักเกลียวยึดหน้าแปลน
บทที่ 8 การยึดแขวนและหนุนรองท่อ
- ประเภทอุปกรณ์ยึดแขวนและหนุนรองท่อ
- อุปกรณ์ยึดแขวนท่ออย่างง่าย
- ลูกกลิ้งรับท่อ
- สปริงรับท่อ
- การเลือกปริงรับภาระแปรผัน
- แขนค้ำและแขนยึด
- สนับเบอร์
- แท่นรองรับท่อ
- แซดเดิลส์
- ลวดแขน
- ระยะห่างในการยึดแขวนและหนุนรองท่อ
บทที่ 9 การหุ้มฉนวนท่อ
- การสูญเสียความร้อน
- คุณสมบัติวัสดุฉนวน
- ชนิดฉนวน
- วัสดุฉนวน
- ปลอกหุ้มฉนวน
- คุณสมบัติวัสดุปลอกหุ้มฉนวน
- อุณหภูมิใช้งานฉนวน
- การใช้งานฉนวน
- การหุ้มฉนวนท่อ
- การใช้งานทั่วไป
- ตัวอย่างการหุ้มฉนวนท่อและอุปกรณ์ท่อ
- การหุ้มฉนวนข้อต่อ วาล์ว หน้าแปลน และคัปปลิง
- ปลอกหุ้มและความเรียบผิว
- ความหนาฉนวนท่อ
- การเลือกฉนวนความร้อน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
 

หนังสือ-คู่มือ ] [ ดัชนีบทความ ] [ Links ] [ สาระน่ารู้ ] [ สัมมนา-แสดงสินค้า ]
สมัครสมาชิก ] [ About Us ] [ Contact Us ] [ Site Map ]
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th