ใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือ
 คู่มือการเชื่อม มิก-แม็ก (GMAW-Welding)
 
รหัสหนังสือ2706
หมวดMaterialคู่มือการเชื่อม มิก-แม็ก (GMAW-Welding)
ISBN974-686-042-9
ผู้แต่งอ.มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร
ขนาด18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า297
กระดาษปอนด์
ราคา240 บาท
ราคา สมาชิกเทคนิค/EC204 บาท
   
 
  สารบัญ อ่านสรุปเนื้อหา คลิกที่นี่ ]
1. การเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
- การเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
- ข้อดีและข้อเสียของการเชื่อมมิก
- กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
- ความสามารถในการเชื่อม
- โลหะที่สามารถเชื่อมได้
- การออกแบบรอยต่อ
- วัสดุสำหรับการเชื่อม
- วงจรการเชื่อมและกระแสเชื่อม
- อัตราการเติมเนื้อโลหะ
2. หลักการเชื่อม
- ระบบการอาร์ก
- การถ่ายโอนโลหะ
- การถ่ายโอนแบบละออง
- การถ่ายโอนแบบหยดขนาดใหญ่
- การถ่ายโอนแบบลัดวงจร
- วัฏจักรการถ่ายโอน
- การถ่ายโอนแบบพัลส์
- ข้อดีของกระแสต่ำ มีผลต่อการควบคุมการถ่ายโอนหยดโลหะ
- การเชื่อมจุด
3. อุปกรณ์การเชื่อม
- เครื่องเชื่อม
- วัฏจักรทำงานของเครื่องเชื่อม
- ชนิดเครื่องเชื่อม
- การควบคุม
- ความชัน
- การควบคุมแรงดัน
- การควบคุมกระแส
- การควบคุมความชัน
- การควบคุมความเหนี่ยวนำ
- การควบคุมอย่างอื่น
- ชุดป้อนลวดและม้วนลวด
- ที่ใส่ม้วนลวดและชุดเบรก
- มอเตอร์ขับลวด
- ล้อดัดลวด
- ล้อขับลวด
- ระบบการป้อนลวด
- วิธีดึงลวด
- วิธีดันและดึงลวด
- หัวเชื่อม
- หัวเชื่อมระบายความร้อนด้วยอากาศ
- ลักษณะหัวเชื่อม
- ส่วนประกอบของหัวเชื่อม
- หัวฉีดก๊าซ
- สายเชื่อมและสายนำ
- สายส่งก๊าซ
- สายหล่อเย็น
- สายไฟเชื่อม
- อุปกรณ์สำหรับก๊าซคลุม
- อุปกรณ์อื่นๆ
- อุปกรณ์ช่วยงานเชื่อม
4. ก๊าซคลุม
- ชนิดของก๊าซคลุม
- สมบัติกายภาพ
- อาร์กอน
- ฮีเลียม
- คาร์บอนไดออกไซด์
- ก๊าซผสม
- อัตราการไหลของก๊าซคลุม
- การเลือกก๊าซ์คลุมสำหรับโลหะงานเชื่อม
5. ลวดเชื่อม
- การเลือกใช้ลวดเชื่อม
- ขนาดลวดเชื่อม
- ลวดเชื่อม AWS ชนิดต่างๆ
6. ตัวแปรการเชื่อม
- ตัวแปรเลือกขั้นต้น
- ตัวแปรปรับปฐมภูมิ
- ตัวแปรปรับทุติยภูมิ
- อัตราการไหลของก๊าซคลุม และระะห่างของหัวฉีด
- มุมหัวเชื่อม
- ลักษณะเฉพาะของการเชื่อมแบบผลักลวด
- ลักษณะเฉพาะของกาเรชื่อมแบบลากลวด
7. ข้อกำหนดรายละเอียดการเชื่อม
- ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับ การเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
- เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และเหล็กกล้าเจือต่ำ - แบบลัดวงจร
- เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และเหล็กกล้าเจือต่ำ - แบบหยอดขนาดใหญ่
- เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และเหล็กกล้าเจือต่ำ - แบบละออง
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- อะลูมิเนียม และอะลูมิเนียมเจือ
- ทองแดง และทองแดงเจือ
- นิกเกิล และนิกเกิลเจือ
- เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา - แบบเชื่อมจุด
- อะลูมิเนียม และอะลูมิเนียมเจือ
8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
- รอยเกย
- การหลอมทะลุ
- การหลอมไม่สมบูรณ์
- ความพรุน
- เศษลวดติดบนตะเข็บเชื่อม
- การร้าว
- รอยบุ๋ม
- ประกายโลหะมาก
- การเขี่ยอาร์ก
- ปัญหาอื่น
- ก๊าซคลุมไม่พอ
- ท่อนำกระแสอุดตันหรือสกปรก
- ลวดเชื่อมหยุดป้อน
9. การออกแบบรอยต่องานเชื่อม
- ความต้านแรง
- ตำแหน่งการเชื่อม
- ความหนา
- ความสามารถเข้าเชื่อมได้
- แผ่นรองเชื่อม
- ชนิดของโลหะ
- การออกแบบรอยต่องานเชื่อม
10. ต้นทุนการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
- การประกอบรอยต่อ
- การเชื่อมมากเกินไป
- กระแสเชื่อม
- ลวดเชื่อม และกระบวนการเชื่อม
- การประมาณต้นทุนการเชื่อม
- องค์ประกอบของการประมาณต้นทุนการเชื่อม
- ค่าลวดเชื่อม
- ค่าประกอบงานเชื่อม
- ค่าก๊าซ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เวลาเชื่อม
11. วิธีปฏิบัติการเชื่อม
- การเริ่มต้นปฏิบัติการเชื่อม
- การปฏิบัติการเชื่อม
- เทคนิคการเชื่อม
- การเริ่มต้นอาร์ก
- การปฏิบัติก่อนสิ้นสุดการเชื่อม
- มุมหัวเชื่อม
- การควบคุมอาร์ก
- การเคลื่อนที่หัวเชื่อม
- ตำแหน่งแนวเชื่อม
- การป้องกันร่างกาย
- การระบายอากาศ
12. การเชื่อมเหล็กกล้า
- วัสดุ
- วิธีปฏิบัติก่อนการเชื่อม
- วิธีปฏิบัติการเชื่อม
- ตรวจสอบการทำงาน
- การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน
- รอยเชื่อมชนหน้าฉากและรอยเชื่อมฉาก สำหรับรอยต่อชน รอยเกย รอยต่อรูปตัวที ตำแหน่งแนวราบ
- รอยเชื่อมชนหน้าฉากและรอบเชื่อมฉาก สำหรับรอยต่อชน ต่อเกย และต่อรูปตัวที ตำแหน่งแนวระดับ
- รอยเชื่อมชนหน้าฉากและรอยเชื่อมฉาก สำหรับรอยต่อชน ต่อเกย และต่อรูปตัวที ตำแหน่งแนวตั้งเชื่อมลง
- รอยเชื่อมชนหน้าฉากและรอยเชื่อมฉาก สำหรับรอยต่อชน ต่อเกย และต่อรูปตัวที ตำแหน่งแนวตั้งเชื่อมขึ้น
- รอยเชื่อมชนหน้าฉากและรอยเชื่อมฉาก สำหรับรอยต่อชน ต่อเกย และต่อรูปตัวที ตำแหน่งแนวเหนือศรีษะ
- รอยเชื่อมชนรูปวีด้านเดียว ตำแหน่งแนวราบ
- รอยเชื่อมชนรูปวีด้านเดียว ตำแหน่งแนวขนาน
- รอยเชื่อมชนรูปวีด้านเดียว ตำแหน่งแนวตั้งเชื่อมลง
- รอยเชื่อมชนรูปวีด้านเดียว ตำแหน่งแนวตั้ง - เชื่อมขึ้น
- รอยเชื่อมชนรูปวีด้านเดียว ตำแหน่งเหนือศรีษะ
13. การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม
- การเลือกก๊าซคลุม
- เทคนิคการเชื่อม
- วัสดุ
- วิธีปฏิบัติก่อนทำการเชื่อม
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานเชื่อม
14. การเชื่อมอะลูมิเนียม
- ลวดเชื่อม
- การเตรียมงาน
- การจับยึดงานเชื่อม
- มุมหัวเชื่อม
- การเริ่มและหยุดเชื่อม
- ก๊าซคลุม
- การถ่ายโอนโลหะ
- วัสดุ
- วิธีปฏิบัติก่อนทำการเชื่อม
- ปฏิบัติการเชื่อม
- การเชื่อมรอยต่อชน
- การเชื่อมรอยต่อรูปตัวทีและต่อเกย
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานเชื่อม
15. การเชื่อมทองแดง
- วิธีปฏิบัติก่อนการทำการเชื่อม
- ปฏิบัติการเชื่อม
16. การเชื่อมท่อ
- ข้อดีของการเชื่อม
- ก๊าซคลุม
- อัตราการไหลของก๊าซคลุม
- ลวดเชื่อม
- การเตรียมรอยต่อ
- การประกอบรอยต่อ
- แนวศูนย์และการเชื่อมยึด
- การทำความสะอาดระหว่างเที่ยวเชื่อม
- เทคนิคการเชื่อมเบื้องต้น
- การเชื่อมท่อขนานคงที่
- การเชื่อมตะเข็บเชื่อมฐานรอยต่อ
- การเชื่อมตะเข็บเชื่อมเติม
- เทคนิคการเชื่อมลง
- การเชื่อมตะเข็บเชื่อมปิด
- เทคนิคการเชื่อมปิด
- เทคนิคการเชื่อมขึ้น
- การเชื่อมท่อแนวดิ่งคงที่
- การเชื่อมตะเข็บเชื่อมเติม
- การเชื่อมตะเข็บเชื่อมปิด
- ข้อควรระวังในการเชื่อมท่อ
- ข้อควรจำในการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
ดรรชนี
 

หนังสือ-คู่มือ ] [ ดัชนีบทความ ] [ Links ] [ สาระน่ารู้ ] [ สัมมนา-แสดงสินค้า ]
สมัครสมาชิก ] [ About Us ] [ Contact Us ] [ Site Map ]
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th