EC ฉบับที่ 79 ปีที่ 13, พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
บทความเด่น
 
การป้องกันยูพีเอสสแตติกและแบตเตอรี่
การนำยูพีเอสสแตติกมาใช้งานอย่างแพร่หลายนั้น ยูพีเอสดังกล่าวมีอุปกรณ์ประกอบจำนวนมาก จึงต้องทราบวิธีการป้องกันอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของยูพีเอสอย่างเหมาะสม และจะต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ อย่างถูกต้อง

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างของสถานีรถไฟลอยฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างของสถานีรถไฟลอยฟ้า ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรณีศึกษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า โครงการ MRT Green Line สายแบริ่ง-สมุทรปราการ

แนะนำเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สำหรับเชื่อมโยงการสื่อสารในระยะใกล้ โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน เหมาะกับงานตรวจวัดที่มีปริมาณข้อมูลไม่มาก และใช้ส่งผ่านข้อมูลที่ความเร็วต่ำ

การทดสอบการคายประจุไฟฟ้าสถิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง อาจได้รับความเสียหายได้ง่ายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการออกแบบสร้างชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสิทธิผลต่อการนำไปใช้งาน จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบภูมิคุ้มกันจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต

การควบคุมความสว่าง LED และการรักษาอุณหภูมิแบบอัตโนมัติของตู้เลี้ยงปลา
การให้ความร้อนแก่น้ำในตู้เลี้ยงปลา โดยใช้แผ่นเพลเทียร์ติดตั้งไว้กับชุดแผ่นระบายความร้อน แล้วใช้การพาความร้อนให้แก่น้ำในตู้เลี้ยงปลา โดยมีเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและป้อนกลับข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมความร้อนที่เพลเทียร์

 
พิเศษ ครบรอบปีที่ 13
 
ดัชนีประเภทสินค้า
รวบรวมรายชื่อและประเภทสินค้าจากผู้ลงโฆษณาในวารสาร EC ตั้งแต่ฉบับที่ 73-78 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2557 ถึง มีนาคม-เมษายน 2558)
ดัชนีผู้จัดจำหน่าย
รวบรวมรายชื่อและผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ลงโฆษณาในวารสาร EC ตั้งแต่ฉบับที่ 73-78 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2557 ถึง มีนาคม-เมษายน 2558)
ดัชนีบทความ
รวบรวมรายชื่อบทความ, ฉบับที่พิมพ์, ชื่อนักเขียนที่ได้รับการจัดพิมพ์ในวารสาร EC ตั้งแต่ฉบับที่ 73-78 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2557 ถึง มีนาคม-เมษายน 2558)
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การเผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมของวารสาร EC
โลกเทคโนโลยี
เก็บเกี่ยวพลังงานที่อยู่โดยรอบด้วยด้วยต้นไม้พลังอาทิตย์
ไบโอแบตเตอรี่
ต้นแบบไทยเทค
มจพ.สร้างนวัตกรรมเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มเกษตรกร
มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์เครื่องล้างข่าด้วยแรงดันน้ำ
วิศวลาดกระบังประดิษฐ์ไซร่าหุ่นยนต์ช็อปปิ้งเพื่อผู้พิการ
มจธ. วิจัยฟิวสลายพลังงานแผ่นดินไหวโดยใช้โครงสร้างเหล็ก
เรื่องจากปก
METREL เครื่องมือวัดไฟฟ้า DMM/Clamp และเครื่องตรวจไฟฟ้าไม่ต้องสัมผัส
หนังสือ-ซอฟต์แวร์
การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์
ข่าว
งานแสดงสินค้าและสัมมนา
ผลิตภัณฑ์
APC Back-UPS และ APC Smart UPS
เครื่องอ่านรหัส DataMan 300 Series
Ametek U.S. Gauge ADJ Series Adjustable Bimetallic Thermometers
Fluke 6003A เครื่องสอบเทียบคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
Delphi Portable เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายปนอยู่ในน้ำมันภาคสนาม
MTN/VM220 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
NI cDAQ-9139 NI CompactDAQ Stand-Alone Chassis
Clamp Meter F607 จาก Chauvin Arnoux
ไมโครสโคปแบบดิจิตอล VHX-2000 ซีรี่ส์
กลับสู่พื้นฐาน
ความผิดปกติทางไฟฟ้า
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th