EC ฉบับที่ 73 ปีที่ 13, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
บทความเด่น
 
แรงดันเกินและการวาบไฟตามผิว
ความเชื่อถือได้ขั้นต้นในการจ่ายไฟฟ้าพิจารณาจากความถี่และระยะเวลาที่ไฟฟ้าหยุดชะงัก รวมถึงเสิร์จที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า สาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าหยุดชะงักและเกิดปัญหาดังกล่าวมีหลายกรณีซึ่งที่พบบ่อยคือ การเสียสภาพของฉนวนเนื่องจากทนแรงดันเกินจากทรานเซียนต์และฟ้าผ่าไม่ได้

สายทนไฟ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
รายละเอียดคุณสมบัติ การทนไฟ, การทดสอบ และการใช้งานตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับใหม่ พ.ศ. 2556

วิทยุระบบดิจิตอล HD Radio ตอนที่ 2
การส่งวิทยุกระจายเสียงแบบดิจิตอล HD Radio ในระบบคลื่น AM โดยมอดูเลตและผสมสัญญาณแบบ OFDM และสร้าง subcarrier สำหรับส่งข้อมูลในแถบคลื่นทั้งสองข้างของสัญญาณแอนะลอก AM เดิม ทำให้สามารถเลือกรับฟังได้ทั้งระบบ AM แบบแอนะลอก และดิจิตอล

พื้นฐานไจโรสโคป
อุปกรณ์ที่มีความสามารถวัดความเร็วเชิงมุม โดยใช้พื้นฐานของการถ่ายโอนพลังงานระหว่างการสั่นของโครงสร้างสองส่วน และเกี่ยวข้องแรงคอริโอลิส ปัจจุบันมีการพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กระดับไมโคร

ข้อแนะนำเกี่ยวกับ EMI ในการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
การออกแบบ PCB ที่เหมือนกับทักษะของผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาถึงการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และออกแบบและแก้ไขให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยลดต้นทุนการการผลิต การทดสอบ และการออกแบบสร้างบอร์ดซ้ำอีก

พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ขดลวดโรโกฟกี้ สำหรับการวัดค่ากระแสไฟฟ้า
การวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรอาจจะเกิดความยุ่งยาก เนื่องจากต้องปลดสายวงจรออกเพื่อต่อเครื่องมือวัดอนุกรมกับโหลดที่ต้องการวัด ยิ่งถ้าเป็นโหลดขนาดใหญ่ก็จะยุ่งยากขึ้นไปอีก แต่เราสามารถทำให้เกิดความง่ายโดยการใช้ขดลวด Rogowski

การสำรวจแบบไม่ทำลายด้วย Ground Penetration Radar
การส่งคลื่นผ่านเข้าสู่ภายในชั้นวัสดุด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่ง หากคลื่นที่สะท้อนกลับมามีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ก็สามารถวิเคราะห์ถึงความผิดปกติของชั้นวัสดุใต้พื้นผิวได้โดยไม่ต้องขุดเจาะโครงสร้าง เช่น ถนน แนวท่อใต้ดิน โครงสร้างกั้นตลิ่ง หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

เยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงานวิจัยหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สังคมไทย

 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
ใช้ไอที เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ
โลกเทคโนโลยี
Ecoppia E4 หุ่นยนต์ทำความสะอาดโซลาร์เซลล์แบบอัตโนมัติ
OneSpace เพดานกลายเป็นโคมส่องแสง และแสงกลายเป็นเพดาน
ต้นแบบไทยเทค
เครื่องทดสอบความเค้นการยืดสำหรับโพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง
การประยุกต์ก๊าซชีวภาพใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะ
หนังสือ-ซอฟต์แวร์
การคำนวณเชิงเลข
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ข่าว
งานแสดงสินค้าและสัมมนา
ผลิตภัณฑ์
AMETEK Model 292B Portable BTU Gas Chromatograph
RD7000+ เครื่องค้นหาสายเคเบิ้ลและท่อน้ำใต้ดิน
Oriental Motor "RKII Series" ชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์และไดรเวอร์ 5 เฟส
Paulstra แท่นรองกันสะเทือนแบบโลหะ
CSI 2140 เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
โซลิดสเตตรีเลย์ Carlo Gavazzi RR2A-series และ RZ3A series
NI PXIe-5451 เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบ Arbitrary 2 ช่องสัญญาณ
กลับสู่พื้นฐาน
แรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำมีผลต่อมอเตอร์
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th