EC ฉบับที่ 75 ปีที่ 13, กันยายน-ตุลาคม 2557
บทความเด่น
 
มารู้จักอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ
ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองหรือการสวิตชิ่งทางไฟฟ้า สามารถทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ บนสายไฟฟ้ากำลัง, สายสัญญาณ, สายข้อมูล ทำให้เกิดความเสียหายตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาเหตุและการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าผิดปกติในอาคาร
ระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติ ทำให้เกิดปัญหาต่อการใช้งานของอุปกรณ์และการควบคุมระบบทั้งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การลดความผิดปกติจากแรงดันไฟฟ้าที่พบบ่อยๆ เช่น แรงดันตก, แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล, แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก จะต้องวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง จึงจะเกิดความปลอดภัยและใช้งานทางไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบของการออกแบบ PCB กับแนวทางการแก้ปัญหา
ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ออกแบบแผงวงจรพิมพ์ ให้สามารถพัฒนาต้นทุนประสิทธิผล, มีความเชื่อถือได้และเป็นไปตามข้อกำหนดทางระบบ และเกิดผลลัพธ์ทางต้นทุนในขั้นสุดท้าย

ชุดประจุพลังงานรถแข่งจำลองแบบไร้สาย
การทดสอบขั้นต้นของชุดประจุพลังงานรถแข่งจำลองแบบไร้สาย ซึ่งเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาความไม่สะดวกจากการใช้สายนำสัญญาณในการประจุพลังงานแบบปกติ

การสำรวจและการแปลค่าลักษณะของสัญญาณ Ground Penetration Radar
การทดสอบเพื่อการประเมินความเสียหาย หรือลักษณะของชั้นด้านล่างของพื้นผิวคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมและโพรงใต้พื้นผิวคอนกรีต โดยใช้วิธีการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Ground Penetration Radar (GPR)

ทีวี 3 มิติ
เทคโนโลยีการแสดงภาพแบบ 3 มิติ ที่ทำให้ได้รับความสมจริงของภาพ และอรรถรสในการรับชมได้มากกว่าระบบภาพธรรมดา ปัจจุบันนี้ไม่ใช่มีเพียงเฉพาะในโรงภาพยนตร์ แต่ยังแพร่หลายไปกับเครื่องรับโทรทัศน์

เยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิศวกรรมและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งสามารถตอบสนองการแก้ปัญหาและความต้องการของประเทศได้ย่างมีประสิทธิภาพ

 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ โลกเกษตรกรรมทีไม่ควรมองข้าม
โลกเทคโนโลยี
นาโนมอเตอร์ เล็กสุด หมุนเร็วสุดในขณะนี้
โซลาร์เซลล์ระดับไมโครแบบหลายชั้น มีประสิทธิภาพการกำเนิดไฟฟ้าได้สูงสุด
ชิปมองเห็นความร้อน อาจนำไปสู่จุดจบของไฟฉาย
ต้นแบบไทยเทค
ระบบชาร์จพลังงานแบบไร้สายสำหรับรถไฟฟ้า
หุ่นยนต์เสริมพลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการจากราชการสนาม
เทคโนโลยีต้นแบบเชื้อเพลิงชีวภาพแบบไร้ของเสียจากวัตถุดิบทางการเกษตร
เรื่องจากปก
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ Biomedical Test Equipment
หนังสือ-ซอฟต์แวร์
การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1
หม้อแปลงไฟฟ้า
ข่าว
งานแสดงสินค้าและสัมมนา
ผลิตภัณฑ์
Fluke 1623-2, Fluke 1625-2 เครื่องทดสอบกราวด์ดิน
Baumer Electronic temperature sensors และ Thermometers
Pro-VU Advanced Temperature Controller จาก WEST
Suspended Solid Monitoring System จาก KANSAI Automation
AEG เครื่องมือช่างไร้สายรุ่น BSS 12LI
Chauvin Arnoux F09 ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์
VEGA Steam Boiler
ABB Miniature Circuit Breakers
กลับสู่พื้นฐาน
มอเตอร์สเตปเปอร์และมอเตอร์เซอร์โว
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th