EC ฉบับที่ 80 ปีที่ 13, กรกฎาคม-สิงหาคม 2558
บทความเด่น
 
ระบบต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช่งานแพร่หลายแต่มีความทนทานน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยเฉพาะปัญหาจากคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งพื้นฐานในการป้องกัน คือ การต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยลดกระแสรีแอกทีฟด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเจนเนอเรเตอร์
เทคนิคการสร้างกระแสรีแอกทีฟเข้าสู่วงจรไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และลดค่าสูญเสียต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

การประมาณการโหลดไฟฟ้าของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินถือเป็นอาคารสาธารณะใต้ดินขนาดใหญ่ มีโหลดไฟฟ้าต่างๆ ที่มีกำลังสูง และใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบบันไดเลื่อน และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

การให้แสงจากหลอด LED สำหรับการปลูกพืชไร้ดิน
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกที่ไม่ต้องใช้ดิน โดยทดลองเปรียบเทียบกับการให้แสงธรรมชาติ กับการให้แสงเสริมด้วยชุดหลอด LED ในช่วงความยาวคลื่นแสงที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช

ปฏิรูปสำนักงานยุคดิจิตอลด้วยลีนไคเซ็น
การขยายแนวคิดพัฒนาผลิตภาพ โดยเชื่อมโยงกับฝ่ายงานสนับสนุน เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกรรม และปรับปรุงสภาพสำนักงาน

ภาวะผู้บริหารที่มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์
กระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์นั้นมีความซับซ้อน ถ้าหากไม่มีผู้บริหารที่มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมา และไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเกณฑ์ได้เลย

เยี่ยมชม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการบริการทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การพิจารณาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน
โลกเทคโนโลยี
วงท่อความร้อนบาง สำหรับหล่อเย็นภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
Los Angeles เมืองแรกของโลกที่ควบคุมไฟแสงสว่างถนนได้จากอุปกรณ์มือถือ
ต้นแบบไทยเทค
Sorp Soft เครื่องแยกเกลือออกจากน้ำ
เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ำสูง
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ D.I.Y.
เครื่องวัดความเผ็ด" เพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย
หนังสือ-ซอฟต์แวร์
คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 2
การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
ข่าว
งานแสดงสินค้าและสัมมนา
ผลิตภัณฑ์
GW Instek APS-7000 Series
JERGUSON Tubular Glass Level Gages
อุปกรณ์หยิบจับ เคลื่อนย้ายชิ้นงาน จาก phd
theben Presence detectors, Motion detectors
PRO-M DC/DC Converter จาก Weidmuller
The Easy choice จาก Schneider Electric
Universal Robots UR3
กลับสู่พื้นฐาน
การอนุกรมและการขนานแบตเตอรี่
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th