EC ฉบับที่ 78 ปีที่ 13, มีนาคม-เมษายน 2558
บทความเด่น
 
ข้อพิจารณาสำหรับการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
การนำมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งานอย่างเหมาะสม จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนมอเตอร์ยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

การเดินสายไฟฟ้าใน Cable Tray ตามมาตรฐานใหม่
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดที่เปลี่ยนไปจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินสายในรางเคเบิลเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก

ยูพีเอสสแตติกและยูพีเอสโรตารี่
ยูพีเอสสแตติกและยูพีเอสโรตารี่มีความแตกต่างกันอย่างไรในด้านการทำงานและประสิทธิภาพในการใช้งาน และยูพีเอสลักษณะใดที่เหมาะกับการใช้งานของเรา

ผลกระทบของมาตรฐาน NEC 2014 กับการออกแบบระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์
มาตรฐาน NEC 2014 ฉบับใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้องนำไปพิจารณาในการออกแบบ

แนวทางการควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพที่จะเกิดความเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิตอยู่โดยตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีมาตรการป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต

การใช้เซนเซอร์ในบอร์ด Arduino Esplora สำหรับการสร้างฮาร์ดแวร์เกม
ตัวอย่างการพัฒนาโครงงานที่ใช้เซนเซอร์ชนิดต่างๆ บนบอร์ด Arduino Esplora เช่น เซนเซอร์ตรวจจับแสง, เซนเซอร์ตรวจจับการสัมผัสโดยตรง, เซนเซอร์เสียง, เซนเซอร์ตรวจจับการเอียง

ข้อจำกัดการสัมผัสกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กคงที่ที่ย่านความถี่ต่ำที่มีผลต่อสุขภาพ
เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสรีรวิทยา อันเนื่องมาจากการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จึงควรจำกัดขนาดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไม่ให้ถึงจุดที่เป็นอันตราย

เยี่ยมชม สถาบันยานยนต์
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพยานยนต์พร้อมส่วนประกอบ และเป็นศูนย์กลางการประสานงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความแข็งแกร่งและแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งตลาดโลก

 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน กลยุทธ์สำคัญขององค์กร
โลกเทคโนโลยี
คอนแท็กเลนส์แบบเห็นระยะไกล และแว่นตาควบคุมด้วยการขยิบตา
FDN สร้างสรรค์ตึกลอยน้ำ ทางรอดใหม่จากภัยโลกร้อนและสึนามิ
ต้นแบบไทยเทค
สแตนดี้ รถวีลแชร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ปรับยืน-นั่ง-นอนได้
เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดย้ายได้ ฝีมือนักวิจัย มจธ.
หนังสือ-ซอฟต์แวร์
เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเพื่องานบำรุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข่าว
งานแสดงสินค้าและสัมมนา
ผลิตภัณฑ์
Fluke 96270A เครื่องกำเนิดความถี่อ้างอิงชนิดเฟสน้อยส์ต่ำขนาด 27 GHz
AR3100 Paperless Recorder จาก SUPCON
Farris SmartPRV wireless position monitor
Speedway Revolution สำหรับงาน RFID
HPC40 เครื่องปรับเทียบความดันแบบมือถือ
BenQ โฮมวิดีโอโปรเจคเตอร์รุ่น W1070+ และ W1080ST+
Enerium 150 Power Monitor
Hydraulic Tools จาก TLP
Monitran VM-120 Vibration Meter
กลับสู่พื้นฐาน
การเลือกมอเตอร์ AC
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th