EC ฉบับที่ 77 ปีที่ 13, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558
บทความเด่น
 
การต่อขั้วต่อสายมอเตอร์
การนำมอเตอร์มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยนั้น จะต้องทราบถึงแนวทางการต่อขั้วต่อสายมอเตอร์วิธีต่างๆ รวมถึงต้องทราบข้อมูลบนเนมเพลตมอเตอร์และชุดสตาร์ตมอเตอร์แบบต่างๆ อย่างถูกต้อง

แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะและแนวทางการแก้ปัญหา
แรงดันตกชั่วขณะ เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ภาคอุตสาหกรรมได้ประสบ และมีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียอื่นๆ ตามมา จึงต้องทำความรู้จักและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่มีประสิทธิผล

ไฟฟ้าสถิตและการคายประจุ
การสะสมและการคายประจุไฟฟ้าสถิต สามารถสร้างความเสียหายได้ นับตั้งแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก ไปจนกระทั่งนำไปสู่เกิดการระเบิดและลุกไหม้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้งานบอร์ด Arduino Esplora อุปกรณ์สร้างเกมไร้ขีดจำกัด
อุปกรณ์เกมที่ผู้ใช้สามารถออกแบบโปรแกรมเกมตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในยุคนี้ รวมไปถึงผู้ใช้งานที่ชอบเล่นเกมและสร้างเกมแบบฮาร์ดคอร์ สามารถเรียนรู้การทำงานของเซนเซอร์ต่างๆ ด้วยบอร์ด Arduino Esplora

ระบบเฝ้าตรวจสอบแบบเวลาจริง
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับระบบอ่านบาร์โค้ด ซึ่งเป็นการทำงานในเวลาจริง ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์

มารู้จักเทคโนโลยี Power Over Ethernet
การใช้ประโยชน์จากระบบสายสัญญาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพื่อใช้ส่งกำลังไฟฟ้าและส่งผ่านข้อมูลไปพร้อมๆ กันไปยังอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายได้

กลไกสรีรวิทยา และศักย์ไฟฟ้ากระตุ้นการทำงานของเซลล์
สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กที่ย่านความถี่ต่ำ สามารถก่อให้เกิดการกระตุ้นทางไฟฟ้าต่อเนื้อเยื่อของร่างกายได้ง่าย และส่งกระทบผลต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานได้

เยี่ยมชม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
หน่วยงานหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนของประเทศและส่งเสริมการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ นวัตกรรม และเสถียรภาพ

 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โลกเทคโนโลยี
ศูนย์ดำเนินการตอบสนองการสั่งซื้อของ Amazon
Smart Highways ถนนที่ตอบสนองต่อผู้ขับขี่และมีแสงสัญญาณที่ยั่งยืน
ต้นแบบไทยเทค
เถ้าชีวมวล ผลิตคอนกรีต
รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม
อะกริคราฟต์ เรือสะเทินน้ำสะเทินบก นวัตกรรมประมงไฮเทค
เรื่องจากปก
Arco Aerotechtronics
หนังสือ-ซอฟต์แวร์
คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 2
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
ข่าว
งานแสดงสินค้าและสัมมนา
ผลิตภัณฑ์
In-Sight Micro 1500 ระบบจับภาพความเร็วสูง
Oliver Twinsafe Valves
GW Instek GDS-300/200 Series สโคปมิเตอร์มือถือ
Blackbox G4500 Portable Power Quality Analyser
Kubler - encoder 5000
เครื่องมือตรวจสอบสภาพการทำงานของมอเตอร์
EM4055 - Smart earth resistance tester
GreenPerform LED Highbay
Apollo Series 36 - Water Pressure Reducing Valves
กลับสู่พื้นฐาน
มอเตอร์ที่ทำงานด้วยอินเวอร์เตอร์
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th