EC ฉบับที่ 72 ปีที่ 12, มีนาคม-เมษายน 2557
บทความเด่น
 
อุปกรณ์ระบบควบคุมและการปรับเทียบ
การควบคุมกระบวนการเป็นการทำให้ระบบมีประสิทธิภาพและทำงานได้แบบอัตโนมัติ โดยมีชิ้นส่วนต่างๆ ร่วมกันทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ส่วนการปรับเทียบก็มีความสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเที่ยงตรงของระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม

วงจรควบคุมแสงสว่างหลอด LED ของกล่องไฟคัดลอกแบบร่างภาพ
ชุดวงจรควบคุมแสงสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงสำหรับกล่องไฟคัดลอกแบบร่างภาพ เพื่อใช้งาน เช่น การสร้างแบบร่าง งานด้านแอนิเมชั่น

มาตรฐานการส่งข้อมูลของระบบทีวีดิจิตอลในปัจจุบัน
ประเทศไทยเริ่มมีระบบทีวีดิจิตอลแล้ว แต่ระบบทีวีดิจิตอลคืออะไร ดีกว่าระบบเดิมหรือไม่ ระบบนี้ใช้มาตรฐานเดียวกับทั่วโลกหรือไม่ ต้องทำอย่างไรจึงจะรับสัญญาณทีวีได้ ยังมีอีกหลายคนที่ตั้งคำถามเหล่านี้ ลองมาค้นหาคำตอบเบื้องต้นจากที่นี่

หลอด LED หลอดไฟฟ้าแสงสว่างของศตวรรษที่ 21
จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการพัฒนาหลอด LED ให้มีประสิทธิภาพทางแสง และมีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้มีแนวโน้มว่าหลอด LED จะถูกนำไปใช้เพื่อให้แสงสว่างทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมด

การใช้งานเซนเซอร์แบบเส้นใยแก้วนำแสง
การส่งข้อมูลผ่านสายทองแดงมีข้อจำกัดเรื่องการสูญเสียพลังงาน และการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้เซนเซอร์แบบเส้นใยแก้วนำแสงจึงเป็นทางออกที่เหมาะสม อีกทั้งปัจจุบัน อุปกรณ์รับทางแสงมีความสามารถมากขึ้น จึงเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในงานตรวจสอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรม

การบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับโอโซน
การใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการเติมอิเล็กตรอนในน้ำเสีย เพื่อให้ประจุไฟฟ้าช่วยทำลายเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำเสีย และการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงในการผลิตก๊าชโอโซนเพื่อบำบัดกลิ่น

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับใหม่ พ.ศ. 2556 มีอะไรในบทที่ 9
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 EIT Standard 2001 - 56 ในส่วนของบทที่ 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ อาคารชุด อาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

เยี่ยมชม สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และจัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การวางกลยุทธ์ขององค์กรในยุคปัจจุบัน
โลกเทคโนโลยี
Ivanpah โครงการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลก
ต้นแบบไทยเทค
TailGait ช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว
โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
SRR 24 - 400 รถลากจูงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
เรื่องจากปก
เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือ-เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอาคาร
หนังสือ-ซอฟต์แวร์
เทคนิคการบำรุงรักษา ชุดที่ 1
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
ข่าว
งานแสดงสินค้าและสัมมนา
ผลิตภัณฑ์
Fluke 5730A เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดไฟฟ้ามัลติฟังค์ชั่น ระบบจอสัมผัส
Weidmuller "BR, SU series" Circuit Breakers
ชไนเดอร์ เบรกเกอร์กันไฟดูด ไฟรั่ว แบบรวมในตู้ไฟฟ้า ตัดเฉพาะจุดเกิดเหตุ
INFINITE Parking Guidance System
In-Sight? 7000 ระบบจับภาพด้วยกล้องสำหรับใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานทางด้านสีจากค็อกเน็กซ์
Safety Light Grid Sensor "MLD300, MLD500" จาก Leuze electronic
Chauvin-Arnoux C.A 6550/6555 10 kV / 15kV Insulation Tester
ชุดยึดเพลาแบบไร้ลิ่ม (Wellock)
กลับสู่พื้นฐาน
รีเลย์ในการควบคุมมอเตอร์
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th