เทคนิค ฉบับที่ 377 ปีที่ 32 สิงหาคม 2558
บทความเด่น
 
การควบคุมโหลดทางกลในงานกัด
การตรวจสอบลักษณะ ผลกระทบ และการควบคุมโหลดที่มีผลต่อเครื่องมือตัดโลหะ โดยพิจารณาถึงอิทธิพลของการจัดวางตำแหน่งหัวกัด และเส้นทางเดินของเครื่องมือที่มีโหลดทางกลจากการกัด

การออกแบบตู้อบฮีตปั๊ม ตอนที่ 2
ตู้อบฮีตปั๊มหมุนเวียนอากาศ, การปรับปรุงตู้อบฮีตปั๊มแบบหมุนเวียนอากาศ, ส่วนอื่นๆ ของตู้อบ

การจำลองการทำงานอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับน้ำมัน ด้วยวิธีของนิวตันราฟสัน
การจำลองแบบสภาวะการทำงานที่ต่างไปจากจุดที่ออกแบบของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับน้ำมัน พร้อมเครื่องสูบน้ำมัน รวมทั้งพิจารณาถึงส่วนประกอบอื่นๆ ในระบบ คือ ท่อส่งของเหลว และวาล์วควบคุมการไหล

ความต้องการใช้ไฟฟ้าฉุกเฉินและไฟฟ้าสำรอง
ไฟฟ้าฉุกเฉินและไฟฟ้าสำรองถูกนำมาใช้ในการจัดระดับไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าสูงขึ้น แต่ความต้องการใช้และขีดความสามารถที่จะนำมาใช้กับระบบไฟฟ้าต่างๆ จะแตกต่างกันขึ้นกับความสำคัญของงาน

ชุดต้นแบบการตรวจจับสัญญาณชีพจร สำหรับเครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่ง
การวัดคลื่นหัวใจแบบ Photoplethymography เป็นเทคนิคการตรวจวัดการอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินในหลอดเลือดแดง ซึ่งการดูดซับคลื่นแสงจะให้ค่าที่ต่างกันระหว่างฮีโมโกลบินที่จับตัวกับออกซิเจนและไม่จับตัวกับออกซิเจน

มารู้จักรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซน
โครงการรถไฟความเร็วสูงที่โด่งดังของประเทศญี่ปุ่น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และข้อกำหนดทางเทคนิคของรถไฟความเร็วสูง

การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยต้นทุนตามฐานกิจกรรม
ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม หรือ ABC ทำให้เกิดความแม่นยำต่อการสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงผลิตภาพ การติดตามค่าโสหุ้ยซ่อนเร้นกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุน และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

เยี่ยมชม สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมในการแข่งขันในตลาดโลกและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การพัฒนาโลจิสติก เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
วัสดุโฟม ทำจากไม้
รถไฟ maglev ของญี่ปุ่น ทำความเร็วสูงสุดใหม่ 603 กม./ชม.
คำนวณด้วยความเร็วแสง
เรื่องจากปก
Fluke Process Calibrator เครื่องสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดคุม ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
หนังสือน่าอ่าน
การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2
การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
ZECA Balancer, Hose Reel, Cable Reel
GW Instek GDM-8351 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ตั้งโต๊ะ
Chain Coupling
Valves Series F44 Flowserve Worcester-Controls
Altivar Process Embedded Intelligent Services
GearWrench - 120XP Ratcheting Wrenches
ยูนิแคริเออร์ ฟอร์คลิฟท์ รุ่น 1F Series
Paulstra Flexible Mountings
EATON Cutler-Hammer Series
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th