เทคนิค ฉบับที่ 385 ปีที่ 33 เมษายน 2559
บทความเด่น
 
จำลองแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเรียบ-การไหลทิศทางเดียวกัน ด้วยวิธีเชิงตัวเลข Runge-Kutta
เน้นการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลร้อนและของไหลเย็นในรูปของสมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และเงื่อนไขขอบ โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขตามเทคนิควิธี Shooting กับการจำลองแบบด้วยวิธี Runge-Kutta อันดับสี่

การป้องกันเหตุผิดปกติภายในหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยบุคโฮลซ์รีเลย์
การตรวจสอบและวิเคราะห์แก๊สและแรงดันน้ำมันภายในหม้อแปลง จะทำให้บุคโฮลซ์รีเลย์สามารถทำหน้าที่เตือนและตัดวงจรหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิผลเมื่อเกิดเหตุต่างๆ ขึ้นภายในตัวหม้อแปลง

ไฮบริดเจนเนอเรเตอร์ เทคโนโลยีควบคุมการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์
การปรับแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากที่ส่งผลต่อคุณภาพทางไฟฟ้า เช่น การเกิดฮาร์มอนิกส์ ทำให้การปรับแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเกิดความล้มเหลว จึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า

การจัดทำไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เฉพาะและการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง
ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ภายนอกอาคาร จะต้องจัดทำให้สอดคล้องกับความต้องการในการส่องสว่างพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ส่วนการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างก็ช่วยให้มีแสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

อีกแง่มุมหนึ่งของ การตัดเฉือนที่ประสบความสำเร็จ
ผู้ผลิตใช้กรรมวิธีการตัดเฉือนที่มีอยู่มากมายหลายวิธีกับวัสดุหลากหลายชนิดเพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆ แม้ว่าวิธีการและผลที่ได้รับจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ผู้ผลิตเหล่านั้นยังมีเป้าหมายที่เหมือนกัน คือ การผลิตชิ้นงานจำนวนหนึ่งให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

บริหารความเสี่ยงด้วยโครงการคุณภาพ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ได้บรรลุผลการส่งมอบในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยจะต้องมีการออกแบบให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก

เยี่ยมชม สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมไทยและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การประเมินผลการบริหารจัดการ
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
easyJet แบบในแนวคิดสำหรับเครื่องบินแบบไฮบริด
Red Hat Gluster Storage ซอฟต์แวร์กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
บทความ Classic 20 ปีก่อน
ระบบกราวด์และเชื่อมต่อในการติดตั้งขนาดใหญ่
เรื่องจากปก
ScopeMeter
หนังสือน่าอ่าน
คู่มือวิศวกรไฟฟ้า
7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน
ต้นแบบไทยเทค
Visionear อุปกรณ์ช่วยมองสำหรับผู้พิการทางสายตา
รถตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบวางราย
หุ่นฝึกการเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการทางสายตา
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Amprobe PRM-6 เครื่องตรวจสอบลำดับเฟสและทิศทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส
SPG Induction Motor
Paulstra แท่นรองกันสะเทือนแบบโลหะ
Universal IV CM Water Cut Monitor
Hascon Electric Motor
ABB ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
โครงเลื่อยและใบเลื่อยคันธนู Superflex
Drytech Desiccant Breather Dryer
 
s
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th