เทคนิค ฉบับที่ 380 ปีที่ 32 พฤศจิกายน 2558
บทความเด่น
 
ออกแบบระบบท่อน้ำเย็นอาคารสูง
เพื่อให้ระบบท่อน้ำเย็นสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีอายุการใช้งานนานกว่าระยะเวลาคุ้มทุนของอาคาร สามารถควบคุมต้นทุน มาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาทำได้ง่าย รวมทั้งการประหยัดพลังงาน

เครื่องมือและตัวแปรสำหรับควบคุมโหลดทางกลในงานกัด
แนวทางปฏิบัติเครื่องมือในงานกัด และการพิจารณาองค์ประกอบของการตัดที่ส่งผลต่อการเกิดความร้อน การดูดซับความร้อน และการจัดการความร้อนในสภาวะการตัดเฉือนที่มีการกระแทกของเครื่องมือกัด

การจำลองการทำงานของเครื่องแยกฮีเลียมเหลว โดยวิธีนิวตันราฟสัน
เพื่อต้องการทราบปริมาณของฮีเลียมเหลวที่แยกได้ และอุณหภูมิตามจุดต่างๆ โดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การจัดเตรียมตามหลักอนุรักษ์ของมวล และหลักอนุรักษ์ของพลังงานของแต่ละอุปกรณ์ในกระบวนการเตรียมฮีเลียมเหลว

แนวทางการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศในสถานีรถไฟลอยฟ้า
โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงตามเงื่อนไขการออกแบบที่ถูกกำหนดไว้ ทั้งอุณหภูมิแวดล้อมภายนอก และภายใน, อัตราการระบายอากาศ, โหลดการปรับอากาศ

ขนาดและพิกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องมีคุณภาพดี และมีขนาดที่ถูกต้อง โดยเหมาะสมกับโหลด อีกทั้งชาร์จเจอร์สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องมีขนาดที่สอดคล้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงจะส่งผลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้สูง

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากข้อจำกัดพื้นฐาน และระดับอ้างอิงตามแนวทางและข้อบังคับของกลุ่มประชาคมยุโรป

เทคโนโลยีนวัตกรรม SITEX 2015
ชมตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจของผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น

เยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
เพิ่มพลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยแก๊สชีวภาพ
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
Smart Floating Farms แนวคิดการสร้างฟาร์มลอยน้ำ
ยางล้อรถยนต์แห่งอนาคต รองรับความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องใช้ลม
บทความ Classic 20 ปีก่อน
แนวทางสำหรับยืดอายุการทำงานของปั๊มหอยโข่ง
เรื่องจากปก
คอนโทรลวาล์ว SAMSON สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงไฟฟ้า
หนังสือน่าอ่าน
คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 2
ทฤษฎี ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ต้นแบบไทยเทค
ระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Timer Drain SuperTrap
Clare HAL LED เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และวัดพลังงานไฟฟ้าของโคมไฟ LED
LEWA Pumps สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ
GZ1E Motor Protection Circuit Breaker
ZQ500 โมบาย พรินเตอร์
SolidWorks 2016
iTIG II MINI Surge tester & Winding analyser
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th