เทคนิค ฉบับที่ 367 ปีที่ 31 ตุลาคม 2557
บทความเด่น
 
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน
ที่มา เหตุผล ข้อกำหนดตามกฎหมาย และทางเลือกต่างๆ ในการปรับปรุง เพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นในโรงงาน เช่น การใช้สีสะท้อนความร้อน การระบายอากาศโดยธรรมชาติ การระบายอากาศโดยวิธีกล การลดอุณหภูมิกระเปาะแห้งด้วยการระเหยน้ำด้วยแผ่นเซลลูโลส หรือการฉีดละอองน้ำ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวาง Wavy-Fin Plate Surface และ Plain-Fin Surface
การหาขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวางระหว่าง Wavy-Fin Plate Surface (Code 17.8-3/8W) และ Plain-Fin Surface ที่มีเบอร์โค้ดต่างกัน ภายใต้ค่ากำหนดความดันสูญเสียสำหรับของไหลแต่ละด้านของอุปกรณ์ตามระเบียบวิธีของ Shah

เซนเซอร์และตรวจจับเพื่อควบคุมมอเตอร์
เซนเซอร์มีหลายชนิดซึ่งนำมาใช้ร่วมกับมอเตอร์เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานได้หลายแนวทาง โดยมีการตรวจจับทั้งคลื่น, แสง, ทางกล, อุณหภูมิ และตำแหน่ง รวมทั้งการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน BS 7671
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการติดตั้งที่เป็นข้อกำหนดเฉพาะของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นจึงอาจจะต้องใช้มาตรฐานของต่างประเทศเป็นแนวทางก่อน เช่น BS 7671 : 2008 Requirements for Electrical Installations

การพัฒนาเกียร์อัตโนมัติเพื่อรถยนต์แห่งอนาคต
มีหลายวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเกียร์อัตโนมัติให้ดีขึ้น จุดประสงค์หลัก คือ การทำให้การเปลี่ยนเกียร์มีความนุ่มนวลและลดภาระของเครื่องยนต์ ส่งกำลังเครื่องยนต์ในความเร็วรอบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่รอรอบ และเพิ่มอัตราเร่งได้โดยที่ความเร็วรอบต่ำ ซึ่งส่งผลต่อการประหยัดน้ำมัน

วิถีพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
การคิดและดำเนินการอย่างเป็นระบบที่มุ่งผลิตภาพกระบวนการ โดยให้บุคลากรทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพระยะยาว

เยี่ยมชม ศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ.
หน่วยงานที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 อีกทั้งให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจนเป็นที่เชื่อถือได้

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
เทคโนโลยีกับการประกอบการ
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
ข้อมูลจากดาวเทียม SMAP บอกสภาพความชื้นของผิวดินเพื่อช่วยชาวนา
หุ่นยนต์บริการจอดรถที่สนามบิน Duesseldorf
บทความ Classic 20 ปีก่อน
คูลลิ่งทาวเวอร์ ขุมทรัพย์ที่ถูกมองข้าม
เรื่องจากปก
Indexable Tap & Indexable Thread Mill นวัตกรรมการต๊าปและการทำเกลียว
หนังสือน่าอ่าน
การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1
งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
PRO-M DC/DC Converter จาก Weidmuller
Chiller High Performance Industrial Grade และ PP-R pipe & fitting
Fluke 9190A เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิเย็นจัดสำหรับงานภาคสนาม
Swift-O-Matic "QM" Series จาก ENOLGAS
NI myRIO ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาจาก National Instruments
ซูโมต้า E-GO รถไฟฟ้า
Pro-VU Advanced Temperature Controller จาก WEST
อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า จาก Wisco
Hot Marker Thermometer & Hygrometer
TL/TLC series Signal Tower Light
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th