เทคนิค ฉบับที่ 388 ปีที่ 33 กรกฎาคม 2559
บทความเด่น
 
ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศโรงฟักไข่ ตอนที่ 1
แนวทางการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศโรงฟักไข่ ซึ่งมีทั้งการให้ความร้อนและความเย็น และการระบายอากาศ เพื่อให้สัมพันธ์ตามช่วงเวลาของการพัฒนาตัวอ่อน โดยพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และสามารถประหยัดพลังงาน

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับหาอายุการใช้งานเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการพัฒนาแบบจำลองอายุการใช้งานเครื่องมือตัด ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มความเร็วการตัด คุณภาพ รวมทั้งความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับสูงสุด และสามารถบรรลุเป้าหมายของการผลิตได้

อัตราส่วนการไหลที่มีผลต่ออุณหภูมิน้ำเย็น และเปรียบเทียบสมรรถนะคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลขวาง
การศึกษาถึงอิทธิพลของอัตราส่วนการไหลที่มีต่ออุณหภูมิน้ำเย็น และการเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลขวางที่ใช้แผงขยายฟิล์มน้ำแตกต่างกัน

การต่อลงดินและการประสานของระบบไฟฟ้า
การต่อลงดินและการประสานของระบบไฟฟ้า เป็นพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบและความปลอดภัยต่อชีวิตและอุปกรณ์

ความปลอดภัยในการใช้อาคาร
การตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อาคาร และแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในการใช้ลิฟต์โดยสาร พื้นที่จราจรและจอดรถ ระบบการระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

เทคโนโลยีสนับสนุนองค์กรอัจฉริยะ
แนวทางประยุกต์และบูรณาการทางเทคโนโลยี ครอบคลุมไปถึง ความรู้ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ และระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาส และสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

เยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
องค์กรวิจัยหลักและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย และสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การจูงใจผู้บริโภคทางด้านการตลาด
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
ทำให้ CO2 กลับมาเป็นก้อนหิน
EHang 184 ครั้งแรกของอากาศยานอัตโนมัติแบบ Drone
บทความ Classic 20 ปีก่อน
ซ่อมและต่อท่อของโรงงานอย่างไร โดยไม่ต้องหยุดการไหล
เรื่องจากปก
Eaton RVAC - SF6 Ring Main Unitิ
หนังสือน่าอ่าน
คู่มือการเลือกใช้งานวาล์ว
การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2
ต้นแบบไทยเทค
เครื่องวัดความอ่อน-แก่ของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ฟิล์มบางบำบัดอากาศอย่างยั่งยืน
มัลติโรเตอร์ สำรวจพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
เครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอกซเรย์อุตสาหกรรม
DPA 500 โซลูชั่นใหม่สำหรับการสำรองไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล
GW Instek GCT-9040 AC Ground Bond Tester
Jacoby-Tarbox Hygienic Sight Flow Indicators
Yale Premium GSM ALAM อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก
ปุ่มกด Harmony Easy XA2
Series 8000 Pneumatic Safety Shut-off Valves
มอเตอร์ไฟฟ้า Elektrim-Cantoni
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th