เทคนิค ฉบับที่ 365 ปีที่ 31 สิงหาคม 2557
บทความเด่น
 
ผลไม้อบแห้งและฮีตปั๊ม
ประโยชน์ของผลไม้ต่อสุขภาพ วิธีการเตรียมผลไม้ก่อนการอบแห้ง ข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบการอบแห้ง และการใช้ฮีตปั๊มสำหรับการอบแห้ง

แบบจำลองการทำให้อากาศเย็นลงโดยอาศัยการระเหยตัวของน้ำบนแผ่นระเหยน้ำ
เพื่อประยุกต์ใช้กับการระบายความร้อนในคอนเดนเซอร์ของระบบทำความเย็น การปรับอากาศ หรือการลดอุณหภูมิภายในและนอกอาคาร การช่วยระบายความร้อนในบ้านเรือน และการช่วยระบายความร้อนกับเครื่องจักรต่างๆ

การลดการแยกตัวของวัสดุ
การแยกตัวของวัสดุสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต การแก้ปัญหาการแยกตัวของวัสดุจึงควรพิจารณาทั้งระบบตามขั้นตอนที่วัสดุไหลผ่าน เพื่อป้องกันการแยกตัวของวัสดุเมื่อผ่านในขั้นตอนนั้นๆ ได้

สวิตช์สำหรับควบคุมมอเตอร์
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์มีหลายชนิด ซึ่งการที่จะควบคุมมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ จะต้องทราบถึงการทำงานและรายละเอียดของสวิตช์ที่ทำงานด้วยมือและทำงานทางกลในวงจรควบคุมมอเตอร์อย่างละเอียด

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า BS EN/IEC 62305
จากการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย ทำให้การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานใหม่ BS EN/IEC 62305 Protection against lightning ต้องประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยที่ซับซ้อนและรอบด้าน และยังต้องพิจารณาถึงระบบอื่นที่ต่อเข้ากับสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการป้องกันนั้นอีกด้วย

กลไกลดการเกิดของเสียในสายการผลิต
ระบบป้องกันการเกิดของเสียมีบทบาทต่อการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพของการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งลดของเสียที่มาจากความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกอัตโนมัติเพื่อลดความสูญเสียในสายการผลิต

Failure Mode นั้นสำคัญไฉน
ข้องมูลระดับยุทธศาสตร์ เปรียบได้กับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลของการบำรุงรักษา สามารถเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ถึงกันหมด ทั้งข้อมูลเครื่องจักร, งานตามแผน, งานนอกแผน, อะไหล่ และการจ้างเหมา

เยี่ยมชม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นพลังขับดันขีดความสามารถ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตของไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
เทคนิคการก่อสร้างโดมแบบใหม่ ใช้การดันแผ่นคอนกรีตให้โก่งตัว
ไปให้สุดสปีด 1,200 เมตร/นาที ลิฟต์เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในโลก
เรื่องจากปก
กล้องถ่ายภาพความร้อนจาก FLUKE
หนังสือน่าอ่าน
การออกแบบงานหล่อ
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Oxygen Generator และ PSA Oxygen เครื่องผลิตออกซิเจน
Fisher FIELDVUE DVC 6200 digital valve controller
Fluke 712B และ Fluke 714B เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิฟังก์ชั่นเดี่ยว
PROSLIDE Valve
เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น Dwyer
MTN/VM220 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
NORD "SK180E" มอเตอร์พร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัว IP69K
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th