เทคนิค ฉบับที่ 387 ปีที่ 33 มิถุนายน 2559
บทความเด่น
 
เทคนิคการระเหยน้ำด้วยฮีตปั๊ม
ทำความเข้าใจการทำงานของฮีตปั๊ม และเทคนิคการระเหยน้ำด้วยอุณหภูมิต่ำ เพื่อการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต แทนการใช้ก๊าซหรืออากาศอุณหภูมิสูงที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยตรง

การจำลองแบบคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลขวาง ด้วยวิธี Stepwise Integration
ระเบียบวิธี Stepwise Integration เป็นวิธีโดยประมาณที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถทำนายอุณหภูมิของน้ำและอากาศขณะไหลผ่านแผงขยายฟิล์มน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลขวางกัน โดยจำนวนเซลในแผงขยายฟิล์มน้ำขึ้นอยู่กับจำนวนช่องทางไหลของน้ำและช่องทางไหลของอากาศที่เลือก

บทบาทของเครื่องมือตัดและพารามิเตอร์ที่สำคัญต่อความสำเร็จของการตัดเฉือน
การปรับแบบแผนการปฏิบัติให้เป็นแบบเชิงรุก โดยมุ่งไปที่การกำจัดชิ้นส่วนที่ถูกปฏิเสธและช่วงเวลาหยุดทำงาน แล้วจึงปรับสมดุลระหว่างอัตราการผลิตและต้นทุนการผลิต จากนั้นจึงพิจารณาเลือกเครื่องมือตัดและพารามิเตอร์ของการตัดเฉือน

การดูแลและใช้อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
การดูแลและใช้อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคนิคให้มีการใช้งานได้คุ้มค่าในสภาพงานที่แตกต่างกัน รวมถึงการพิจารณาแรงงานตลอดจนตัวประกอบกำลังและประสิทธิภาพทางไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

การเลือกใช้งานถาดรองรับสายเคเบิลไฟฟ้า
กระบวนการพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเลือกใช้งานถาดรองรับสายเคเบิล โดยพิจารณาจาก ลักษณะการติดตั้งทางไฟฟ้า, วัสดุใช้ผลิต, การป้องกันผิวจากการถูกกัดกร่อน รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการจัดทำใบเสนอราคา

ขนาดและระบบการตั้งชื่อแบตเตอรี่
มาตรฐานทางเทคนิคด้านขนาดและชนิดของแบตเตอรี่ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันทั้ง IEC และ ANSI ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขในรหัส ซึ่งบ่งบอกถึง จำนวนเซลล์, สมบัติทางเคมีของเซลล์, รูปทรง, มิติ, และจำนวนแถวการต่อเซลล์ขนานกันภายในแบตเตอรี่

การพัฒนาองค์กรยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
การจัดการความรู้ ได้กลายเป็นประเด็นสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุคใหม่ ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจฐานความรู้

เยี่ยมชม สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการขององค์กร
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
Lilium อากาศยานส่วนบุคคล ขึ้นบินและร่อนสู่พื้นในแนวดิ่ง
ก้าวเข้าสู่ที่ทำงานแบบดิจิทัลกับระบบเครือข่าย Mobile-First
เรื่องจากปก
อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลสำหรับระบบอัตโนมัติ
หนังสือน่าอ่าน
การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ต้นแบบไทยเทค
มทร.ธัญบุรี นวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย คลื่นอัลตราโซนิค ร่วมกับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
สจล. พันช์น้ำอ้อยหมักโปรไบโอติกส์ นวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร
FiBo มจธ. B-Hive1 หุ่นยนต์ลำเลียงยาอัตโนมัติ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Sissons Floorguard 5500 ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้นแบบไร้รอยต่อ
SACE EMAX 2 Managing the Power
Fluke 279 FC Thermal Multimeter
NP200 Programmable Temperature Controller
FTI Stainless Steel Centrifugal Pumps
Gruppo Energia Three Phase Power Factor Capacitors
Schneider Electric Push Button Harmony Easy XA2
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th