เทคนิค ฉบับที่ 361 ปีที่ 31 เมษายน 2557
บทความเด่น
 
การนำไอน้ำทิ้งความดันต่ำมาผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบทำความเย็นแบบดูดซึม
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากไอน้ำทิ้งที่มีความดันต่ำ โดยนำมาใช้กับจักรกลไอน้ำขนาดเล็กสำหรับผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบทำความเย็นแบบดูดซึม

เปรียบเทียบเครื่องทำน้ำเย็นกับ Absorption Chiller
หลักการพื้นฐานและแนวทางการเปรียบเทียบการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ไฟฟ้า กับ absorption chiller สำหรับผู้ที่จะเลือกใช้ ผู้ตรวจสอบโครงการเพื่อสนับสนุนการใช้ absorption chiller ตลอดจนผู้วางนโยบายทางด้านพลังงาน

การออกแบบระบบกำจัดฝุ่น และปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน
แนวทางการออกแบบระบบกำจัดฝุ่น โดยเฉพาะการติดตั้งหัวดูด ระบบท่อ และปริมาณอากาศที่ต้องการของระบบ และการปรับปรุงการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ

การกำหนดขนาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวางที่มีการไหลทั้งสองด้าน
โดยพิจารณาของไหลทั้งสองด้านตามระเบียบวิธีของ Shah สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแก๊สกับแก๊ส และการไหลขวางกันเที่ยวเดียว โดยเน้นการไหลของของไหลแต่ละด้านไม่ผสมกัน

สถิติกับงานบำรุงรักษา
งานด้านสถิติสามารถนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในเชิงวิทยาศาสตร์ การมีข้อมูลการเสียของชิ้นส่วนเครื่องจักรเพียงบางส่วน ก็สามารถอธิบายพฤติกรรมการเสียนั้นได้ และยังทำนายได้อีกว่า น่าจะเสียในช่วงเวลาใด

การพัฒนาโรงงานสีเขียวสู่ความยั่งยืน
ท่ามกลางกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และปรับแนวทางดำเนินกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อความสมดลุของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากลและมีศักยภาพแข่งขันได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
Link & Go แนวคิดใหม่ของการใช้เทคโนโลยียานยนต์
กล้องจุลทรรศน์ทำจากกระดาษ ต้นทุนสร้างแค่ 15 บาท
บทความ Classic 20 ปีก่อน
แนวคิดใหม่ของการปรับอากาศ
เรื่องจากปก
นวัตกรรมเทคโนโลยีปั๊ม
หนังสือน่าอ่าน
การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
คู่มือคุณภาพไฟฟ้า
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
ไดอะแฟรมปั๊ม ALL-PUR SS316 FDA Food Grade
Level Gauge Valve ของ Oliver Twinsafe Valves รุ่น LGDBB
Fluke Ti400, Ti300, Ti200 กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน
เครื่องอ่านรหัส DataMan 300 Series
Suspended Solid Monitoring System จาก KANSAI Automation
SIMATIC HMI Comfort Panels
HeavyDuty EEx HOG 161 Encoder
GaugeCalHP และ XP2i จาก AMETEK Crystal Engineering
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th