เทคนิค ฉบับที่ 366 ปีที่ 31 กันยายน 2557
บทความเด่น
 
การกลั่นน้ำด้วยฮีตปั๊ม
การกลั่นน้ำด้วยการใช้ฮีตปั๊ม ถึงแม้จะไม่ทำให้น้ำที่ได้มีราคาที่ต่ำสุด แต่ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ผลิตน้ำที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ความร้อนจากพลังงานทางเลือก ทำให้ต้นทุนการกลั่นน้ำลดลง และมีผลพลอยได้เป็นความเย็น

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระเปาะเปียกทางเข้า กับสมรรถนะคูลเลอร์แบบระเหยน้ำ
การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระเปาะเปียกทางเข้าที่มีต่อสมรรถนะของคูลเลอร์แบบระเหยน้ำ สำหรับการไหลแบบราบเรียบ

การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันของระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานีรถไฟลอยฟ้า
การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการป้องกันของระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน BS EN/IEC 62305 ของสถานีรถไฟลอยฟ้า

การเลือกระบบเลนส์ เพื่อการใช้งานระบบจับภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การพิจารณาสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของระบบเลนส์ที่จะใช้กับระบบจับภาพ เพื่อให้เกิดความั่นใจว่า จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การป้องกันและควบคุมสารเคมีรั่วไหล
มาตรการป้องกันและควบคุมสารเคมี ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขสถานการณ์เมื่อสารเคมี หก รั่วไหล ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และยังช่วยป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ ดิน และอากาศ

การวิเคราะห์และบริหารต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) จะทำให้องค์กรทราบได้ว่าต้นทุนที่มีมูลค่าสูงเกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส์ใดเป็นสำคัญ แล้วจึงหาแนวทางบริหารจัดการกับกิจกรรมเหล่านั้น

การเทียบเคียงประสิทธิผลภาคการผลิต
การประเมินผลิตภาพเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ ซึ่งนอกจากจะบ่งชี้ประสิทธิผลทางการเงินแล้ว ยังแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

เยี่ยมชม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หน่วยงานที่สร้างความรู้และความสามารถทางด้านการเพิ่มผลผลิต รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการ และการบริการ ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานทุกระดับ

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ต้องตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
Remote Tower ยุคใหม่ของการควบคุมจราจรทางอากาศ
World View ล่องลอยไปชมโลกติดขอบอวกาศ
เรื่องจากปก
Electric Cylinder Series Elektro ISO 15552
หนังสือน่าอ่าน
เครื่องสุขภัณฑ์
การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Fluke 750P Series โมดูลวัดความดันสำหรับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 75x และ 720 Series
UE One Series Safety Transmitter
เครื่องวัดค่าความดันสุญญากาศ Dwyer Series 475, 477
Video Scope จาก Dellon G-Series
Room Controllers SE8000 Series
EDM Filter จาก Kofil
Digital insulation Tester MD10KVx
Non-Contact Thermometers Cyclops L
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th