เทคนิค ฉบับที่ 375 ปีที่ 32 มิถุนายน 2558
บทความเด่น
 
ระบบส่งน้ำทางเลือกสำหรับอาคารสูง อีกครั้ง
ทางเลือกในการออกแบบและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำสำหรับอาคารสูง โดยใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุมการสูบจ่ายน้ำของปั๊มให้เหมาะสมกับสภาพการใช้น้ำ ทำให้ลดการใช้พลังงาน และได้ผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุนอย่างคุ้มค่า

หลักการและเครื่องมือที่ใช้พิจารณาในการควบคุมวัสดุปริมาณมวลคงคลังในไซโล
เมื่อวัสดุอยู่ในไซโลจะรู้ได้อย่างไรว่ามีปริมาณเท่าไร หากใช้วิธีปล่อยวัสดุออกมาให้หมดแล้วจึงนำมาหาปริมาณ ผลที่ตามมา คือ การสูญเสียแรงงาน วัตถุดิบ และการหยุดผลิต การใช้คนงานในการตรวจสอบก็เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย ในทางวิศวกรรมจึงอาศัยเครื่องมือการวัดระดับวัสดุปริมาณมวลภายในไซโล แล้วจึงแปลงออกมาเป็นปริมาณมวลคงคลัง

การจำลองการทำงานของระบบทำความเย็นแบบอัดไอด้วยระเบียบวิธีของนิวตันราฟสัน
เพื่อการทำนายตัวแปรกำหนดการทำงานของระบบ การเลือกขนาดของคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และชิลเลอร์ในระบบทำความเย็น เพื่อให้ขีดความสามารถทำความเย็นของระบบตามเป้าหมายของการออกแบบ

การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและไฟฟ้าสำรอง
การต่อลงดินมีความสำคัญต่อคุณภาพไฟฟ้าและความปลอดภัย รวมทั้งความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินและไฟฟ้าสำรองก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีการต่อลงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งการต่อลงดินของระบบ และการต่อลงดินของอุปกรณ์

การออกแบบวงจรไฟฟ้ากำลังของไฟถนนและการคำนวณแรงดันตก
วงจรไฟถนนเป็นวงจรย่อยที่มีระยะทางไกลมาก การออกแบบไฟฟ้ากำลังจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงแรงดันตก เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่างๆ ในวงจร เช่น ความสว่างของหลอดไฟฟ้าลดลง การสตาร์ตหลอดยากหลังไฟตก

การบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์
การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งใช้กลยุทธ์เวลาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ภายใต้ตลาดแข่งขันที่มีความผันผวน

การบริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน
การพัฒนาการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการบริหารองค์กรที่สำคัญ คือ บรรษัทภิบาล, การใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์กับองค์กรธุรกิจ, การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน และโซ่อุปทานสีเขียว

เยี่ยมชม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการปรับปรุงและการบุกเบิก เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยีรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การพัฒนาเทคนิคและขั้นตอนการดำเนินงาน
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
Opel/Vauxhall เทคโนโลยีไฟหน้ายานยนต์ปรับตามสายตาคนขับ
เรื่องจากปก
เครื่องพ่นไฟ
หนังสือน่าอ่าน
คู่มือลดค่าไฟฟ้า
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Promax Prolite-57, Prolite-63B เครื่องวัดกำลังแสงของสายไฟเบอร์ออปติก
Ametek Drexelbrook DR 2000, DR 5200 Level meter
Harmony eXLhoist รีโมทคอนโทรลไร้สายสำหรับงานควบคุมระบบรอกและเครน
Euroklimat รุ่น EKCU Precision Air Conditioners
MAC6A / MAP6A Series Digital Controller จาก Shimax
Blackbox DFR Fully Featured Digital Fault Recorder
CleverLevel LBFS/LFFS สวิตช์ลูกลอยวัดระดับ
Haskel Gas Booster ปั๊มเพิ่มความดันแก๊ส
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th