เทคนิค ฉบับที่ 373 ปีที่ 32 พฤษภาคม 2558
บทความเด่น
 
ใช้อุณหภูมิโกลบควบคุมห้องปรับอากาศ
แนวทางการควบคุมสภาวะอากาศของห้องปรับอากาศแบบใหม่ ที่พิจารณาถึงความสุขสบายและสุขอนามัยแก่ผู้อยู่อาศัยภานในห้อง ตามมาตรฐานอ้างอิง ISO Comfort Standard 7730 และ ASHRAE 55-2004 และยังเป็นการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ

การจำลองการทำงานของชุดควบแน่นของระบบทำความเย็นแบบอัดไอด้วยระเบียบวิธีของนิวตันราฟสัน
การจำลองแบบการทำงานของระบบทำความเย็นแบบอัดไอภายใต้สภาวะคงตัว โดยแทนสมรรถนะการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ด้วยสมการสมรรถนะที่ได้จากผลการทดสอบอุปกรณ์แต่ละตัว รวมถึงสมดุลของมวลและพลังงาน

ปัญหาที่มักพบบ่อยในการป้อนวัสดุด้วยระบบรางเขย่าขนถ่ายวัสดุในภาคอุตสาหกรรม
การป้อนวัสดุแบบรางเขย่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สามารถทำงานได้เพียง70% ของประสิทธิภาพการทำงานจริง เนื่องจากไม่สามารถป้อนวัสดุได้ในอัตราที่ต้องการ สาเหตุหลักของปัญหา คือ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และขาดการบำรุงรักษา

ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
การคำนวณขนาดสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน PVC และ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน XLPE ตามขนาด CB ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ฉบับใหม่ล่าสุด

อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
แหล่งกำเนิดเสียงดังมีอยู่รอบตัวเรา ทั้งที่ทำงาน ที่บ้าน สถานพักผ่อนหย่อนใจ หรือที่สาธารณะ ซึ่งการได้ยินเสียงที่ดังมาก อาจจะส่งผลทำให้สูญเสียการได้ยิน จึงต้องรู้จักวิธีปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน และตรวจสอบสุขภาพหู

กลยุทธ์ลดความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน
การเข้าถึงแหล่งที่มีความพร้อม ทั้งทรัพยากรการผลิต และเทคโนโลยี ได้กลายเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการตอบสนองการแข่งขันบนฐานเวลา และสามารถเข้าถึงตลาดท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว

การบริหารองค์กรในสภาวะวิกฤต
สภาวะวิกฤตก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อการดำเนินงานขององค์กรจนอาจสร้างความเสียหายได้ ผู้บริหารจะต้องรีบตอบสนองต่อปัญหา เพื่อทำให้การดำเนินงานกลับมาอยู่ในระดับเหมือนภาวะปกติ

เยี่ยมชม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการตลาด รวมทั้งข่าวสารและการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
Toyota เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมยานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ฉบับพกพาที่บางที่สุดในโลก
เรื่องจากปก
ABB AF Contactor range
หนังสือน่าอ่าน
คู่มือลดค่าไฟฟ้า
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
JV-3MB Mount Direct Ball Valve
Fluke 820-2 สโตรโบสโคปชนิด LED ความสว่างสูง
Honeywell IAQ Point2 Touch screen indoor air quality Monitoring
Impac Infrared Temperature Sensors IS6 Advanced
Yamabishi Industrial Fan
Keyence SK series เซนเซอร?วัดปริมาณไฟฟ้าสถิต
NI myRIO ชุดฝ?กแบบฝ?งตัว
Cognex เซนเซอร์ 3 มิติที่เคลื่อนที่ได้
Rossi Gearmotor
เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสหลายใบพัด รุ่น CR
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th