เทคนิค ฉบับที่ 383 ปีที่ 32 กุมภาพันธ์ 2559
บทความเด่น
 
สุดยอดตู้อบแห้งฮีตปั๊ม
พื้นฐานของตู้อบแห้งฮีตปั๊ม วิธีการควบคุมอุณหภูมิของอากาศเข้าตู้อบแห้งฮีตปั๊ม วิธีการประหยัดพลังงานโดยไม่ให้กระทบต่อการทำงานของตู้อบแห้ง และการลดการใช้พลังงานการอบแห้ง

เทคนิคการแก้ปัญหาการแยกตัวของวัสดุผสมในไซโล
การแยกตัวของวัสดุมีผลกระทบอย่างมากในกระบวนการผลิต โดยทำให้สัดส่วนการผลิตผิดเพี้ยนไป สี รูปร่าง และรสชาติของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป ขนาด และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ไม่คงที่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ และส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า

จำลองการทำงานคอยล์น้ำเย็นแบบไหลสวนทาง โดยใช้อุณหภูมิอากาศทางออกควบคุมวาล์วปรับน้ำระบายความร้อน
การจำลองแบบการทำงานของคอยล์น้ำเย็นแบบไหลสวนทาง โดยใช้อุณหภูมิอากาศทางออกควบคุมวาล์วปรับปริมาณน้ำระบายความร้อน โดยพิจารณาตัวแปร เช่น อัตราการไหลของน้ำผ่านคอยล์ อุณหภูมิของน้ำทางออกคอยล์ ความดันน้ำทางเข้าและทางออกวาล์วควบคุม และปริมาณความร้อนแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำและอากาศ

แนวทางการจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
หลากหลายวิธีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นจำนวนมาก และใช้งานต่อเนื่อง เพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ตัวประกอบพื้นฐานทางไฟฟ้า
ไฟฟ้ามีประโยชน์มหาศาล การที่จะนำไฟฟ้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จะต้องมีความเข้าใจในตัวประกอบพื้นฐานทางไฟฟ้าเป็นอย่างดี

แอพพลิเคชันช่วยติดตามรถจักรยานยนต์สูญหายผ่านระบบ GPS
องค์กรยุคใหม่ นอกจากจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรแล้ว ยังมีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งสร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแอพพลิเคชันช่วยติดตามรถจักรยานยนต์สูญหายผ่านระบบ GPS

บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
บทบาทของผู้นำพาและควบคุมโครงการให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้จัดการโครงการเปรียบได้กับศูนย์กลางติดต่อกับลูกค้า เจ้าของโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การบริหารจัดการ กลยุทธ์สำคัญขององค์กร
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
บ้านลอยน้ำ มีน้ำ ไฟฟ้า และความร้อนไว้ใช้ อยู่ภายในตัว
PaperLab ระบบผลิตกระดาษในสำนักงาน โดยนำกระดาษใช้แล้วมาทำกระดาษใหม่
เรื่องจากปก
อุปกรณ์ระบบนิวแมติค Guide Units, Linear Units, Compact Precision Slides
หนังสือน่าอ่าน
ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ
ปฏิบัติ ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ต้นแบบไทยเทค
BAT แอพลิเคชั่นนำทางในอาคาร สำหรับผู้พิการทางสายตา
เครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ
หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Schaffner FN2200 Solar photovoltaic (PV) EMC/EMI filters
Navigator 500 Analyzers for high-purity water treatment
LuciolLOR-220 SMF/MMF เครื่องตรวจวัดสัญญาณไฟเบอร์ OTDR ความละเอียดสูงยิ่งแบบกระเป๋าหิ้ว
MTN/VM220 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
Ringo Valve
KATKO Safety Switches
Thermo View Pi20 กล?องถ?ายภาพความร?อนจาก Raytek
Fluke Connect
Mini Logger
Accumulator Olear
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th